8 de Març

Aquest 8 de Març es va convocar una vaga a nivell mundial, i jo vaig parar. Vaig fer aquest cartell i el vaig posar a la meva taula al coworkimg per deixar clar que si no hi era és perquè estava fent vaga. Tú vas parar?

Comentaris